October 2019
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
September 29, 2019 September 30, 2019 October 1, 2019 October 2, 2019 October 3, 2019 October 4, 2019

Category: General9:00 am: Regular/Showlist Sale

9:00 am: Regular/Showlist Sale
October 5, 2019
October 6, 2019 October 7, 2019 October 8, 2019 October 9, 2019 October 10, 2019 October 11, 2019

Category: General10:00 am: Pre-Sort Angus Influence

10:00 am: Pre-Sort Angus Influence
October 12, 2019
October 13, 2019 October 14, 2019 October 15, 2019 October 16, 2019 October 17, 2019 October 18, 2019

Category: General10:00 am: Pre-Sort Char Influence

10:00 am: Pre-Sort Char Influence
October 19, 2019
October 20, 2019 October 21, 2019 October 22, 2019 October 23, 2019 October 24, 2019 October 25, 2019

Category: General10:00 am: Pre-Sort Angus Influence

10:00 am: Pre-Sort Angus Influence
October 26, 2019
October 27, 2019 October 28, 2019 October 29, 2019 October 30, 2019 October 31, 2019 November 1, 2019

Category: General10:00 am: Pre-Sort Simm Influence

10:00 am: Pre-Sort Simm Influence
November 2, 2019

Return to calendar